องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรประชาคมแผนและรับฟังความคิดของชาวบ้าน


องค์การบริหารสวนตำบลบ้านเพชรนำโดยหัวหน้าสำนักปลัด กองช่าง งานนโยบายและแผน งานสาธารณสุข ออกประชาคมแผนและรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน บ้านกลอย หมู่ที่  12 บ้านหนองแวงรุ่งอรุณ หมู่ที่  23 บ้านโคกแฝก หมู่ที่  12 บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ 9

2022-08-11
2022-08-10
2022-08-09
2022-07-21
2022-07-12
2022-06-28
2022-06-20
2022-06-17
2022-06-08
2022-06-03