องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


ประชาสัมพันธ์ตามสถานประกอบการต่างๆ ร้านอาหาร ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ ฯลฯ


วันที่ 20 มีนาคม 2563 งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ออกประชาสัมพันธ์ตามสถานประกอบการต่างๆ ร้านอาหาร ร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ ฯลฯ เพื่อขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิ
2022-06-17
2021-09-08
2021-06-15
2021-03-23
2021-02-25
2021-02-19
2021-01-12
2020-12-22
2020-04-22
2020-04-22