องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ลงพื้นที่มอบทรายอะเบทให้กับ ประธานอสม. ทั้ง 23 หมู่บ้าน


2021-09-08
2020-04-22
2020-04-22
2020-04-01
2020-03-31
2020-03-27
2020-03-21
2020-03-21
2020-03-20
2020-03-16