องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ ลงพื้นที่มอบทรายอะเบทให้กับ ประธานอสม. ทั้ง 23 หมู่บ้าน


2022-11-25
2022-11-24
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-18
2022-11-18
2022-11-17
2022-11-15