องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชิพ 2019 ครั้งที่ 4 ปร...[วันที่ 2019-11-01][ผู้อ่าน 352]
 
  โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยุร่น ประจำ...[วันที่ 2019-09-27][ผู้อ่าน 439]
 
  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ภายใต้โครงก...[วันที่ 2019-09-20][ผู้อ่าน 403]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนประจำป...[วันที่ 2019-09-19][ผู้อ่าน 241]
 
  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอานามัยแม่และเด็ก ...[วันที่ 2019-09-18][ผู้อ่าน 310]
 
  การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256...[วันที่ 2019-08-27][ผู้อ่าน 265]
 
  โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชนตำบลบ...[วันที่ 2019-08-23][ผู้อ่าน 291]
 
  กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก และกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำลำคันฉู...[วันที่ 2019-08-12][ผู้อ่าน 280]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2562 [วันที่ 2019-07-23][ผู้อ่าน 279]
 
  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา[วันที่ 2019-07-15][ผู้อ่าน 322]
 
  โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิ...[วันที่ 2019-07-12][ผู้อ่าน 348]
 
  พ่นหมอกควัน ณ โรงเรียนบ้านหนองกกสามัคคี ตำบลบ้านเพ...[วันที่ 2019-06-20][ผู้อ่าน 388]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14