องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี[วันที่ 2017-09-08][ผู้อ่าน 92]
 
  อบต.บ้านเพชรประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่...[วันที่ 2017-08-28][ผู้อ่าน 490]
 
  โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิ...[วันที่ 2017-08-17][ผู้อ่าน 436]
 
  อบต.บ้านเพชร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุ...[วันที่ 2017-08-12][ผู้อ่าน 108]
 
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปลูกต้นไม้ถวายแม...[วันที่ 2017-08-09][ผู้อ่าน 318]
 
   "ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใ...[วันที่ 2016-07-01][ผู้อ่าน 619]
 
  โครงการปั่นใกล้ตัว ใกล้ใจ ห่างไกลภัยบุหรี่ ปีงบประ...[วันที่ 2016-07-01][ผู้อ่าน 567]
 
  ลงพื้นที่สำรวจยุงลาย[วันที่ 2016-07-01][ผู้อ่าน 147]
 
  วันพระ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีม...[วันที่ 2015-06-30][ผู้อ่าน 645]
 
  โครงการหลักธรรมนำชีวิต (เฉลิมพระเกียรติฯ)[วันที่ 2015-06-08][ผู้อ่าน 489]
 
  ขอเชิญเที่ยวงาน...เทศกาลท่องเที่ยว ดอกกระเจียวบาน ...[วันที่ 2015-06-01][ผู้อ่าน 576]
 
  ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและความสามัคคี ป...[วันที่ 2015-01-05][ผู้อ่าน 1213]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9