องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ลงพื้นที่สำรวจหม...[วันที่ 2022-10-10][ผู้อ่าน 66]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร...[วันที่ 2022-10-07][ผู้อ่าน 56]
 
  องค์การบริหารส่่วนตำบลบ้านเพชร ต้อนรับผู้อำนวยการโ...[วันที่ 2022-10-06][ผู้อ่าน 67]
 
  กองสวัสดิการ อบต.บ้านเพชร มอบถุงยังชีพให้ประชาชนใน...[วันที่ 2022-10-03][ผู้อ่าน 68]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เตรียมความพร้อมรับมื...[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 45]
 
  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [วันที่ 2022-09-29][ผู้อ่าน 41]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เตรียมความพร้อมรับมื...[วันที่ 2022-09-29][ผู้อ่าน 45]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เตรียมความพร้อมรับมื...[วันที่ 2022-09-29][ผู้อ่าน 49]
 
  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [วันที่ 2022-09-29][ผู้อ่าน 49]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เตรียมความพร้อมรับมื...[วันที่ 2022-09-29][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร ...[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 59]
 
  ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค) อบต.บ้านเพชร[วันที่ 2022-09-21][ผู้อ่าน 70]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18