องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี...[วันที่ 2019-03-08][ผู้อ่าน 230]
 
  กิจกรรม Big cleaning day[วันที่ 2019-02-20][ผู้อ่าน 95]
 
  โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข[วันที่ 2019-02-15][ผู้อ่าน 319]
 
  กิจกรรมการปล่อยปลาสู่แหล่น้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการใ...[วันที่ 2019-02-15][ผู้อ่าน 265]
 
  ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ณ บ้านสว่...[วันที่ 2019-02-15][ผู้อ่าน 367]
 
  กิจกรรมทำความสะอาด และ ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขย...[วันที่ 2019-02-06][ผู้อ่าน 232]
 
  ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การกำจัดข...[วันที่ 2019-01-24][ผู้อ่าน 224]
 
  กิจกรรม Kick off[วันที่ 2019-01-09][ผู้อ่าน 216]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร...[วันที่ 2018-06-27][ผู้อ่าน 312]
 
  โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีว...[วันที่ 2018-06-08][ผู้อ่าน 299]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จัดประชุมสภาสมัยวิสา...[วันที่ 2018-06-04][ผู้อ่าน 290]
 
  กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก&...[วันที่ 2018-05-31][ผู้อ่าน 282]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9