องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  กิจกรรมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครง...[วันที่ 2020-02-02][ผู้อ่าน 133]
 
  การแข่งขันกีฬาซุฟซอลเด็กและเยาวชน อบต.บ้านเพชรคัพ ...[วันที่ 2020-01-09][ผู้อ่าน 202]
 
  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...[วันที่ 2019-12-18][ผู้อ่าน 278]
 
  โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชิพ 2019 ครั้งที่ 4 ปร...[วันที่ 2019-11-01][ผู้อ่าน 329]
 
  โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยุร่น ประจำ...[วันที่ 2019-09-27][ผู้อ่าน 396]
 
  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ภายใต้โครงก...[วันที่ 2019-09-20][ผู้อ่าน 354]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนประจำป...[วันที่ 2019-09-19][ผู้อ่าน 224]
 
  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอานามัยแม่และเด็ก ...[วันที่ 2019-09-18][ผู้อ่าน 286]
 
  การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256...[วันที่ 2019-08-27][ผู้อ่าน 247]
 
  โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชนตำบลบ...[วันที่ 2019-08-23][ผู้อ่าน 263]
 
  กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก และกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำลำคันฉู...[วันที่ 2019-08-12][ผู้อ่าน 259]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2562 [วันที่ 2019-07-23][ผู้อ่าน 259]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12