องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอานามัยแม่และเด็ก ...[วันที่ 2019-09-18][ผู้อ่าน 232]
 
  การประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256...[วันที่ 2019-08-27][ผู้อ่าน 204]
 
  โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษให้กับเด็กและเยาวชนตำบลบ...[วันที่ 2019-08-23][ผู้อ่าน 208]
 
  กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก และกำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำลำคันฉู...[วันที่ 2019-08-12][ผู้อ่าน 218]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ประจำปี 2562 [วันที่ 2019-07-23][ผู้อ่าน 215]
 
  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา[วันที่ 2019-07-15][ผู้อ่าน 241]
 
  โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิ...[วันที่ 2019-07-12][ผู้อ่าน 271]
 
  พ่นหมอกควัน ณ โรงเรียนบ้านหนองกกสามัคคี ตำบลบ้านเพ...[วันที่ 2019-06-20][ผู้อ่าน 277]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562[วันที่ 2019-06-20][ผู้อ่าน 202]
 
  กิจกรรมไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน...[วันที่ 2019-06-20][ผู้อ่าน 240]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัย สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้อง...[วันที่ 2019-06-14][ผู้อ่าน 233]
 
  กิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ[วันที่ 2019-06-06][ผู้อ่าน 231]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9