องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  อบต.บ้านเพชร มอบหน้ากากอานามัยให้กับผู้ใหญ่บ้านและ...[วันที่ 2020-03-31][ผู้อ่าน 331]
 
  อบต.บ้านเพชรร่วมปฏิบัติหน้าที่​ ณ​ จุด...[วันที่ 2020-03-27][ผู้อ่าน 222]
 
  กิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อ...[วันที่ 2020-03-21][ผู้อ่าน 374]
 
  ประชาสัมพันธ์ตามสถานประกอบการต่างๆ ร้านอาหาร ร้าน...[วันที่ 2020-03-21][ผู้อ่าน 173]
 
  งานสาธารณสุข ออกประชาสัมพันธ์ตามสถานประกอบการต่างๆ...[วันที่ 2020-03-20][ผู้อ่าน 241]
 
   เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ร่วมกับโ...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 161]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ "พลังคนไทยร่วมใจป...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 129]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ "พลังคนไทยร่วมใจป...[วันที่ 2020-03-13][ผู้อ่าน 199]
 
  โครงการช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายและดูแลผู้ป่วยจิ...[วันที่ 2020-03-12][ผู้อ่าน 120]
 
  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในก...[วันที่ 2020-03-03][ผู้อ่าน 185]
 
  กิจกรรม big cleaning day ณ บริเวณกำแพงวัดเก่า หมู่...[วันที่ 2020-02-20][ผู้อ่าน 114]
 
  กิจกรรม big cleaning day ณ บริเวณกำแพงวัดเก่า หมู่...[วันที่ 2020-02-19][ผู้อ่าน 183]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11