องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งสร้างการ...[วันที่ 2021-11-11][ผู้อ่าน 19]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งสร้างการ...[วันที่ 2021-11-03][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ(คัดแยกขยะ)ป...[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 206]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การ...[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 56]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ต...[วันที่ 2021-03-23][ผู้อ่าน 126]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์[วันที่ 2021-02-19][ผู้อ่าน 32]
 
  โครงการคุมกำเนิดประชากรสุนัขและแมวอย่างถาวร ประจำป...[วันที่ 2021-01-12][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการวัยใส รักปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลดรคต...[วันที่ 2020-12-22][ผู้อ่าน 52]
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โรงพยาบาลบำเหน็จณรง...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 418]
 
  อบต.บ้านเพชร มอบเจลแอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างมือ ให้กั...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 285]
 
  มอบหน้ากากอานามัยให้กับผู้ใหญ่บ้านและประธานอสม.เพื...[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 162]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11