องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  โครงการช่วยเหลือผู้พยายามฆ่าตัวตายและดูแลผู้ป่วยจิ...[วันที่ 2020-03-12][ผู้อ่าน 81]
 
  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในก...[วันที่ 2020-03-03][ผู้อ่าน 154]
 
  กิจกรรม big cleaning day ณ บริเวณกำแพงวัดเก่า หมู่...[วันที่ 2020-02-20][ผู้อ่าน 79]
 
  กิจกรรม big cleaning day ณ บริเวณกำแพงวัดเก่า หมู่...[วันที่ 2020-02-19][ผู้อ่าน 152]
 
  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา [วันที่ 2020-02-14][ผู้อ่าน 153]
 
  กิจกรรมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครง...[วันที่ 2020-02-02][ผู้อ่าน 69]
 
  การแข่งขันกีฬาซุฟซอลเด็กและเยาวชน อบต.บ้านเพชรคัพ ...[วันที่ 2020-01-09][ผู้อ่าน 153]
 
  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...[วันที่ 2019-12-18][ผู้อ่าน 229]
 
  โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชิพ 2019 ครั้งที่ 4 ปร...[วันที่ 2019-11-01][ผู้อ่าน 265]
 
  โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยุร่น ประจำ...[วันที่ 2019-09-27][ผู้อ่าน 283]
 
  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ (ภายใต้โครงก...[วันที่ 2019-09-20][ผู้อ่าน 277]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนประจำป...[วันที่ 2019-09-19][ผู้อ่าน 181]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9