องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพ...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 10]
 
  กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ลงพื้น...[วันที่ 2022-11-02][ผู้อ่าน 12]
 
  ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร[วันที่ 2022-11-01][ผู้อ่าน 33]
 
  “ร้อยความรัก ถักทอสายใย ให้หัวใจอยู่ใกล้กัน”[วันที่ 2022-10-26][ผู้อ่าน 33]
 
  กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ลงพื้น...[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ (วันรักต้นไม้ประจ...[วันที่ 2022-10-21][ผู้อ่าน 32]
 
  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ปฏิบัติห...[วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 29]
 
  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Kick off รณรงค์สร้างการรับรู...[วันที่ 2022-10-19][ผู้อ่าน 20]
 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรลงพื้นที่สำรว...[วันที่ 2022-10-17][ผู้อ่าน 33]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ลงพื้นที่สำรวจหม...[วันที่ 2022-10-10][ผู้อ่าน 25]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร...[วันที่ 2022-10-07][ผู้อ่าน 42]
 
  องค์การบริหารส่่วนตำบลบ้านเพชร ต้อนรับผู้อำนวยการโ...[วันที่ 2022-10-06][ผู้อ่าน 38]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14