องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรประชาคมแผนและรับฟังคว...[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ(คัดแยกขยะ)ป...[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 176]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและสถานการณ์การ...[วันที่ 2021-06-15][ผู้อ่าน 38]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ต...[วันที่ 2021-03-23][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564[วันที่ 2021-02-25][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์[วันที่ 2021-02-19][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการคุมกำเนิดประชากรสุนัขและแมวอย่างถาวร ประจำป...[วันที่ 2021-01-12][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการวัยใส รักปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลดรคต...[วันที่ 2020-12-22][ผู้อ่าน 31]
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โรงพยาบาลบำเหน็จณรง...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 396]
 
  อบต.บ้านเพชร มอบเจลแอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างมือ ให้กั...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 267]
 
  มอบหน้ากากอานามัยให้กับผู้ใหญ่บ้านและประธานอสม.เพื...[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 146]
 
  อบต.บ้านเพชร มอบหน้ากากอานามัยให้กับผู้ใหญ่บ้านและ...[วันที่ 2020-03-31][ผู้อ่าน 308]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10