องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ(คัดแยกขยะ)ป...[วันที่ 2021-09-08][ผู้อ่าน 27]
 
  โครงการฝายมีชีวิต ประจำงบประมาณ 2563 ณ บ้านดอนชะแ...[วันที่ 2020-09-15][ผู้อ่าน 62]
 
  โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านโนน...[วันที่ 2020-09-11][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการติดตามดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(เบาหว...[วันที่ 2020-09-06][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการหน้าบ้านหน้ามอง ประจำปี 2563 ณ วัดหนองแวง ...[วันที่ 2020-08-12][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[วันที่ 2020-07-23][ผู้อ่าน 134]
 
  กิจกรรมเคาะประตูบ้านสำรวจลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท...[วันที่ 2020-06-21][ผู้อ่าน 43]
 
  กิจกรรมมอบเจลแอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างมือ ให้กับผู้นำ...[วันที่ 2020-04-23][ผู้อ่าน 43]
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร โรงพยาบาลบำเหน็จณรง...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 193]
 
  อบต.บ้านเพชร มอบเจลแอลกอฮอล์ใช้สำหรับล้างมือ ให้กั...[วันที่ 2020-04-22][ผู้อ่าน 165]
 
  มอบหน้ากากอานามัยให้กับผู้ใหญ่บ้านและประธานอสม.เพื...[วันที่ 2020-04-01][ผู้อ่าน 48]
 
  อบต.บ้านเพชร มอบหน้ากากอานามัยให้กับผู้ใหญ่บ้านและ...[วันที่ 2020-03-31][ผู้อ่าน 181]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10