องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเ...[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number On...[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 6]
 
  โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕[วันที่ 2022-08-09][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565[วันที่ 2022-07-21][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมเดินรณรงค์จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดลูกน...[วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัวโคโรนา2019(COVID-1...[วันที่ 2022-06-28][ผู้อ่าน 25]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...[วันที่ 2022-06-20][ผู้อ่าน 26]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรประชาคมแผนและรับฟังคว...[วันที่ 2022-06-17][ผู้อ่าน 56]
 
  ตัดต้นไม้ และกิ่งไม้ขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาปกคลุมบริเ...[วันที่ 2022-06-08][ผู้อ่าน 21]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นทองอุไรถนนสายบ้านทองคำพ...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 19]
 
  การพ่นหมอกควันให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร...[วันที่ 2022-05-25][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนั...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 21]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11