องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์กา...[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 10]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู...[วันที่ 2022-11-24][ผู้อ่าน 7]
 
  รักษ์ไทย อนุรักษ์ความเป็นไทย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมการ...[วันที่ 2022-11-23][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร[วันที่ 2022-11-23][ผู้อ่าน 7]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู...[วันที่ 2022-11-23][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 39]
 
  กิจกรรม Kick off การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน[วันที่ 2022-11-18][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำป...[วันที่ 2022-11-18][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร[วันที่ 2022-11-17][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร[วันที่ 2022-11-15][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบ้านเพชร[วันที่ 2022-11-14][ผู้อ่าน 43]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14