องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเ...
  โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number On...
  โครงการคลองสวยน้ำใส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


  เกิดวาตภัยพายุโนอึล ที่บ้านเพชรหมู่ที่ 2และบ้านดอ...


  โครงการวัยใส รักปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคต...
 

 
วิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อโควิด 19
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552
updated 12-30-2564