องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 


รายงานผลการปฎิบัติงานของนายก อบต.บ้านเพชร ประจำปี2562

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2563