องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 ม.ค. 2563