องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 


รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2562

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2562