องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว

มาตรการส่งเสริืมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562