องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 2556-2560

    รายละเอียดข่าว

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  2556-2560 (ฉบับสมบูรณ์)

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 มิ.ย. 2556