องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
งานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวดชัยภูมิ
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางณัฐวรรณ คชสารศีล
โทร :044-859237
e-mail : cdd_chaiyaphum@chaiyo.com
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ดอกไม้ประดิษฐ์

รายการสินค้า (3)

กลุ่มอาชีพข้าวซ้อมมือ
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางณัฐวรรณ คชสารศีล
โทร :044-859237
e-mail : cdd_chaiyaphum@chaiyo.com
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ข้าวซ้อมมือ

รายการสินค้า (1)

กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมพื้นบ้าน
สถานที่ตั้ง : 41 เพชรสำโรง หมู่ 17 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายชินวัฒน์ ถิ่นคำ
โทร :08-1073-4588
e-mail :
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบลาน

รายการสินค้า (1)

** ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก www.thatambon.com