องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเพชร [ 30 ต.ค. 2563 ]25
2 แบบฟอร์มคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 พ.ค. 2563 ]49
3 ใบขออนุญาติใช้รถส่วนกลาง [ 5 ต.ค. 2554 ]360
4 แบบคำร้องขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 1 มิ.ย. 2554 ]357
5 แบบขออนุญาตใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ชั้น 2 [ 1 เม.ย. 2554 ]379
6 แบบฟอร์มการร้องทุกข์ [ 14 ก.ค. 2553 ]370
7 แบบขอใช้สถานที่ [ 12 ก.ค. 2553 ]389