องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
สัญญาซื้อสัญญาจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการเสริมผิวจราจร คสล.จากบ้านแม่โฮมถึงบ้านพ่อปริญญา ม.19 [ 6 ต.ค. 2563 ]50
2 โครงการเสริมไหล่ทางเข้าหมู่บ้าน ถ.สุรนารายร์ วัดศาลาทรง ม.3 [ 26 พ.ค. 2563 ]46
3 โครงการเสริมจราจรลูกรังสายท่าวัด-สายคุ้งโบสถื ม.16 [ 12 พ.ค. 2563 ]57
4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายสระเใหม่อีสานเขียว ม.17 [ 12 พ.ค. 2563 ]46
5 โครงการเสริมไหล่ทางเข้าหมู่บ้าน ถนนสุรนารายณ์วัดศาลาทรง หมู่ที่ 3 [ 12 พ.ค. 2563 ]48
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสว่างทุ่ง(ระยะที่3) หมู่ที่ 11 [ 12 พ.ค. 2563 ]49
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยนวลกิ่ง หมู่ที่ 18 [ 12 พ.ค. 2563 ]49
8 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังสายพองพัฒนาดอนทะยิง -หนองขนาก ม.9 [ 12 พ.ค. 2563 ]49
9 โครงการยกรอ่งพูนดินพร้อมเสริมผิวจราจรสายนาพ่อแดง ม.23 [ 12 พ.ค. 2563 ]48
10 โครงการวางท่อระบานน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักด้านทิศเหนือ (ช่วง2) ม.7 [ 12 พ.ค. 2563 ]52
 
หน้า 1|2