องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองนาตาดี ช่วงสิ้นสุดถนนคอนกรีตถึงสะพาน ม.21 [ 19 มิ.ย. 2563 ]49
2 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ชย.ถ.92-005 สายสุรนารายณ์-ทองคำพิง ตอนที่ 3 ม.6.15 [ 17 พ.ค. 2563 ]49
3 โครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลองบัว หมู่ที่ 9 [ 13 พ.ค. 2563 ]51
4 โครงการเสริมจราจรลูกรังสายท่าวัด-สายคุ้งโบสถื ม.16 [ 12 พ.ค. 2563 ]54
5 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 13 [ 12 พ.ค. 2563 ]58
6 โครงการซ่อมแซมถนนสานนางอูดถึงคลองสอยดาว หมู่ที่ 18 [ 12 พ.ค. 2563 ]58
7 โครงการขยายผิวจราจร คสล.และวางท่อ คสล.ศาลาประชาธิปไตย(ช่วง 2) ม.20 [ 12 พ.ค. 2563 ]50
8 โครงการขยายผิวถนน คสล.จากคำปิงด่านขุนทด บ้านนางอวยพร ม.3 [ 12 พ.ค. 2563 ]52
9 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมเทลานคอนกรีตทับบริเวณหน้ากองช่าง [ 9 พ.ค. 2563 ]51
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซ.นวลกิ่ง ม.18 [ 9 พ.ค. 2563 ]47
 
หน้า 1|2