องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางโครงการขยายเขตถนน คสล.สายรอบนอก(ถนนใหม่ดด่านทิศตะวันออกของหมู่บ้านหมู่ 12) [ 22 มี.ค. 2664 ]3
2 ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแขวน [ 22 มี.ค. 2664 ]4
3 ราคากลาง [ 18 เม.ย. 2564 ]3
4 ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน [ 18 เม.ย. 2564 ]4
5 ประกาศราคาครุภัฑ์สำนักงาน [ 18 เม.ย. 2564 ]4
6 ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา [ 22 มี.ค. 2564 ]4
7 ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องตัดหญ้า) [ 22 มี.ค. 2564 ]4
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าโดมเอนกประสงค์ [ 22 มี.ค. 2564 ]4
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน สายบ้านนางศรีไพร คำชมพู หมู่ 14 [ 22 มี.ค. 2564 ]2
10 ราคากลางโครงการต่อเติมห้องนำ้ ห้องครัว ลานกีฬา หมู่ 5 [ 22 มี.ค. 2564 ]4
 
หน้า 1|2|3