องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 12 พ.ย. 2563 ]3
2 แบบฟอร์มการต่อขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(อภ.3) [ 19 มิ.ย. 2563 ]4
3 แบบ อภ.1 [ 12 พ.ค. 2563 ]4
4 แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินภาษีดินและสิ่งปลูกสร้างคืน [ 12 พ.ค. 2563 ]3
5 แบบคำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน(ภดส.9) [ 11 มี.ค. 2563 ]6
6 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประุโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 พ.ย. 2562 ]4
7 แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 20 พ.ย. 2562 ]3
8 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี [ 20 พ.ย. 2562 ]3
9 แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินภาฤษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน [ 20 พ.ย. 2562 ]2
10 แบบฟอร์มคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 พ.ย. 2562 ]2
 
หน้า 1|2