องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แบบฟอร์มต่างๆ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบฟอร์มการต่อขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(อภ.3) [ 19 มิ.ย. 2563 ]12
2 แบบ อภ.1 [ 12 พ.ค. 2563 ]10
3 แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินภาษีดินและสิ่งปลูกสร้างคืน [ 12 พ.ค. 2563 ]12
4 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประุโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 พ.ย. 2562 ]13
5 แบบฟอร์มยื่นแบบภาษีป้าย(แบบ ภ.ป.1) [ 20 พ.ย. 2562 ]21
6 แบบฟอร์มคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 20 พ.ย. 2562 ]21
7 แบบแจ้งให้ยื่นภาษีป้าย (ภ.ป.1) [ 20 พ.ย. 2562 ]18
8 หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี [ 20 พ.ย. 2562 ]13
9 แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินภาฤษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน [ 20 พ.ย. 2562 ]12
10 แบบฟอร์มคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 พ.ย. 2562 ]12