องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
งานบริการจัดเก็บภาษี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]8
2 ประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]14
3 ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงกฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]18
4 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]58
5 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]61
6 ประกาศยื่นแบบภาษีป้าย [ 12 พ.ค. 2563 ]56
7 ประกาศขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]55
8 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุทนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 พ.ค. 2563 ]46
9 ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) [ 11 ก.พ. 2563 ]19
10 ประกาศยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]57
 
หน้า 1|2|3