องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]3
2 กิจกรรมอวยพรวันเกิดให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]2
3 กิจกรรมออกกำลังกาย ( เต้นแอโรบิค ) เป็นประจำทุกวันศุกร์ ประจำปี 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]2
4 นโยบายเรื่องการแต่งกาย ของข้าราชการและพนักงานจ้าง [ 11 ม.ค. 2564 ]3
5 กิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติก ประจำปี 2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]2
6 โครงการกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]3
7 กิจกรรมเลี้ยงส่งพนักงานส่วนตำบลโอน (ย้าย) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน [ 7 ม.ค. 2563 ]3
8 โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 11 พ.ย. 2562 ]4