องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินเพื่อจัดความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 1 [ 7 เม.ย. 2564 ]2
2 ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 2 ก.พ. 2564 ]3
3 ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]4
4 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]3
5 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร ประจำปี 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]3
6 คู่มือการบริหารความเสี่ยง [ 23 มิ.ย. 2563 ]5
7 แต่งตำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสียง [ 23 มิ.ย. 2563 ]4