องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]2
2 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 เม.ย. 2564 ]2
3 โครงการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและเยาวชนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]2
4 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]2
5 โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]2
6 โครงการกิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 ม.ค. 2564 ]3
7 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]3
8 กิจกรรม Big Cleaning Day [ 8 ม.ค. 2563 ]4
9 กิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ " [ 19 ธ.ค. 2562 ]4
10 พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชินี [ 18 ธ.ค. 2562 ]4
 
หน้า 1|2