องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]28
2 กิจกรรม Big Cleaning Day [ 8 ม.ค. 2563 ]27
3 กิจกรรมจิตอาสา " เราทำความดีด้วยหัวใจ " [ 19 ธ.ค. 2562 ]27
4 พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าฯพระบรมราชินี [ 18 ธ.ค. 2562 ]24
5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ " การปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2562 " [ 12 ส.ค. 2562 ]26
6 โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ณ สระน้ำวัดหนองแวง หมู่ 23 [ 19 ก.พ. 2562 ]28
7 โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข ณ บึงสาธารณประโยชน์ บัานสว่างศรีพัฒนา หมู่ 22 [ 15 ก.พ. 2562 ]26