องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
2 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
3 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 1 เม.ย. 2563 ]5
5 หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]4
6 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2562 ]5
7 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]3