องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]4
2 ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]4
3 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 เม.ย. 2564 ]2
4 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในการสายอาชีพ [ 14 ก.พ. 2564 ]6
5 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 ม.ค. 2563 ]7
7 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563 [ 1 ต.ค. 2560 ]6