องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]2
2 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]3
3 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]3
4 ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]3
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]5