องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 7 ม.ค. 2563 ]4
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 7 ม.ค. 2563 ]5
3 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร มาตรา 32 [ 7 ม.ค. 2563 ]4
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 7 ม.ค. 2563 ]5
5 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 7 ม.ค. 2563 ]4
6 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ [ 7 ม.ค. 2563 ]5
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 ม.ค. 2563 ]4
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 7 ม.ค. 2563 ]6
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ ( เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 7 ม.ค. 2563 ]4
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 7 ม.ค. 2563 ]3
 
หน้า 1|2|3