องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 1 ต.ค. 2562 ]3
2 แผนผังภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2562 ]3
3 แผนผังการจัดเก็บภาษีโรงเรือน [ 1 ต.ค. 2562 ]3
4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]3
5 คำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ [ 1 ต.ค. 2562 ]4
6 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]4
7 การประชุมสภาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]3
8 การเดินทางไปราชการ [ 1 ต.ค. 2562 ]3
9 การจัดทำงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2562 ]3
10 การรับสมัครเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเพชร [ 1 ต.ค. 2561 ]3