องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดทำงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2562 ]21
2 การเดินทางไปราชการ [ 1 ต.ค. 2562 ]19
3 การประชุมสภาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]19
4 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2562 ]17
5 การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2562 ]19
6 คำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ [ 1 ต.ค. 2562 ]18
7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 1 ต.ค. 2562 ]16
8 แผนผังการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ต.ค. 2562 ]19
9 แผนผังการจัดเก็บภาษีโรงเรือน [ 1 ต.ค. 2562 ]17
10 แผนผังภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2562 ]17
 
หน้า 1|2