องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ลดขั้นตอน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขออนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ต.ค. 2562 ]47
2 ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 130 ประเภท [ 1 ต.ค. 2562 ]49
3 ขออนุญาตก่อสร้าง [ 1 ต.ค. 2562 ]47
4 ขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2562 ]48
5 ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.) [ 1 ต.ค. 2562 ]47
6 ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2562 ]47
7 งานเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ต.ค. 2562 ]48
8 งานจัดเก็บภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2562 ]47
9 งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ต.ค. 2562 ]43
10 งานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2562 ]50
 
หน้า 1|2