องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ลดขั้นตอน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งานจัดเก็บภาษีป้าย [ 1 ต.ค. 2562 ]2
2 งานให้บริการอินเตอร์เน็ต [ 1 ต.ค. 2562 ]4
3 ประกาศกระบวนการบริหารตามภารกิจ ของ อบต.บ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]3
4 งานให้บริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2562 ]3
5 งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2562 ]4
6 งานช่วยเหลือสาธารณภัย [ 1 ต.ค. 2562 ]2
7 งานจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ต.ค. 2562 ]4
8 งานเก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ต.ค. 2562 ]4
9 ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2562 ]2
10 ขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2562 ]3
 
หน้า 1|2