องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA )
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]6
2 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]5
3 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]3