องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5) [ 7 ก.พ. 2562 ]167
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) [ 30 ธ.ค. 2561 ]165
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (พ.ศ 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่4 [ 30 ต.ค. 2561 ]179
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (พ.ศ 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่3) [ 30 เม.ย. 2561 ]167
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (พ.ศ 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่2) [ 31 ต.ค. 2560 ]180
6 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) [ 31 ต.ค. 2560 ]168
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับบที่1) [ 15 พ.ค. 2560 ]176
8 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564)เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข (ฉบับที่ 1) [ 15 พ.ค. 2560 ]170
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 30 เม.ย. 2560 ]178
10 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) [ 31 ต.ค. 2559 ]199