องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศตกลงราคา โครงการยกร่องพูนดินตามแนวเขตสาธารณะประโยชน์ไร่นายสวัสดิ์ ฟ้าคุ้ม ม.8 [ 31 ม.ค. 2560 ]7
62 โครงการปรับปรุงลานตากข้าว หมู่ 12 [ 24 ม.ค. 2560 ]7
63 โครงการลงลูกรังสายหนองอีนูน หมู่ 1 [ 24 ม.ค. 2560 ]11
64 โครงการวางท่อระบายน้ำรูปตัววีพร้อมบ่อพัก คสล.ถนนจอมทอง หมู่ 14 [ 24 ม.ค. 2560 ]11
65 โครงการปรับผิวลำคันฉูจากท่าวัดถึงกระท่อมนานางตุ๋ยพร้อมลงลูกรัง หมู่ 16 [ 24 ม.ค. 2560 ]9
66 โครงการค่าปรับปรุงตกแต่งห้องผู้บริหาร [ 11 ม.ค. 2560 ]6
67 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ในการจัดเก็บภาษี จำนวน 2 ป้าย [ 10 ม.ค. 2560 ]11
68 โครงการยกร่องพูนดินตามแนวเขตสาธารณะประโยชน์ ไร่นายสวัสดิ์ ฟ้าคุ้ม ถึงไร่นายเลน หอมจันทึก ม.8 [ 29 ธ.ค. 2559 ]9
69 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายดอนทะยิง ม.9 ถึง สำนักงาน อบต.บ้านเพชร [ 29 ธ.ค. 2559 ]10
70 โครงการปรับปรุงตกแต่งห้องผู้บริหาร [ 16 ธ.ค. 2559 ]7
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12