องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านซอยสว่างทุ่ง (ช่วงที่ 2) ม.11 [ 29 พ.ค. 2560 ]10
32 ประกาศ เรื่อง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมวัฒนะ-ถนนสุรนารายณ์ (ช่วงที่ 3) ม.2 [ 26 พ.ค. 2560 ]13
33 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขกาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมวัฒนะ-ถนนสุรนารายณ์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 [ 25 พ.ค. 2560 ]9
34 แบบตรวจสอบผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามโครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 22 พ.ค. 2560 ]10
35 ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมวัฒนะ - ถนนสุรนารายณ์ (ช่วงที่ 3) หมู่ 2 [ 22 พ.ค. 2560 ]9
36 ประกาศ เรื่อง ผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายธรรมวัฒนะ-ถนนสุรนารายณ์ (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 2 [ 22 พ.ค. 2560 ]8
37 ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา [ 18 พ.ค. 2560 ]10
38 โครงการวางท่อลอกเหมืองสายนานายบางจากลำห้วยทองคำพิง ม.15 [ 26 เม.ย. 2560 ]12
39 โครงการยกร่องพูนดินถนน ซอยบ้านลุงชัย-ลำหัวย ม.6 [ 26 เม.ย. 2560 ]12
40 โครงการปรับผิวลำคันฉูจากท่าวัดถึงกระท่อมนานางตุ๋ยพร้อมลงลูกรัง ม.16 [ 26 เม.ย. 2560 ]7
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12