องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกวดราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงิรสะสมซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๙ โครงการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๑๖,๔๐๐ [ 8 ก.พ. 2562 ]6
12 ประกวดราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงิรสะสมซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๙ โครงการ จำนวนเงิน ๑,๙๑๖,๔๐๐ [ 8 ก.พ. 2562 ]5
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคมจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๒-๐๐๕ สายทองคำพิง-หนองกก [ 27 ธ.ค. 2561 ]6
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านทองคำพิง-หนองกก (ตอนที่ 1) [ 7 ธ.ค. 2561 ]8
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๙๒-๐๐๕ [ 7 ธ.ค. 2561 ]5
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา บ้านหนองกก หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 ธ.ค. 2561 ]10
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]8
18 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2561 ]10
19 โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายเลียบคลองกราด ม.5 [ 23 พ.ย. 2560 ]10
20 โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายหนองปลากระดี่ ม.14 [ 23 พ.ย. 2560 ]10
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12