องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายหนองปลากระดี่ ม.14 [ 23 พ.ย. 2560 ]154
2 โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายหนองแหน-ท่าวัด ม.16 [ 23 พ.ย. 2560 ]44
3 โครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลบ้านเพชรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสายเลียบคลองกราด ม.5 [ 23 พ.ย. 2560 ]46
4 โครงการรางระบายน้ำรูปตัววี คุ้มเนินสวรรค์ (ระยะที่ 2) ม.23 [ 21 ส.ค. 2560 ]98
5 โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ศาลาประชาธิปไตย ม.20 [ 21 ส.ค. 2560 ]59
6 กำหนดราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ (รถน้ำ) อบต.บ้านเพชร [ 21 ส.ค. 2560 ]10
7 กำหนดราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 ส.ค. 2560 ]12
8 กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบทและน้ำยาเคมี) [ 11 ส.ค. 2560 ]68
9 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณสระน้ำอ้อม ม.5 [ 1 ส.ค. 2560 ]65
10 โครงการวางท่อลอกเหมืองสายนานายบาง จากลำห้วยคำปิง ม.15 [ 1 ส.ค. 2560 ]54
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11