องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
คำสั่งการบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งมอบหมายงานของสำนักปลัด [ 1 ต.ค. 2563 ]5
2 คำสั่งมอบหมายงานของกองคลัง [ 1 ต.ค. 2563 ]3
3 คำสั่งมอบหมายงานของกองช่าง [ 1 ต.ค. 2563 ]2
4 คำสั่งมอบหมายงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 1 ต.ค. 2563 ]2
5 คำสั่งมอบหมายงานของกองสวัสดิการสังคม [ 1 ต.ค. 2563 ]2
6 คำสั่งปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]5
7 คำสั่งปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2562 ]4
8 คำสั่งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]3
9 คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ [ 1 ต.ค. 2562 ]2