องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
แบบฟอร์มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง [ 18 พ.ค. 2564 ]2
2 แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน [ 18 พ.ค. 2564 ]3
3 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง [ 18 พ.ค. 2564 ]2
4 ประกาศ ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) [ 12 พ.ย. 2563 ]3
5 คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน [ 12 พ.ค. 2563 ]3
6 แบบคำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน (ภดส.9) [ 11 มี.ค. 2563 ]2
7 คำร้องคัดค้านด้านการประเมินภาษีหรือเรียกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 พ.ย. 2562 ]3
8 แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน [ 11 พ.ย. 2562 ]2