องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]4
2 ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ค. 2563 ]4
3 คู่มืองานประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บรายได้ [ 20 พ.ย. 2562 ]3
4 แจ้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 20 พ.ย. 2562 ]2
5 แผนการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปี 2563 [ 1 ส.ค. 2562 ]4
6 เอกสารประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 12 ก.ค. 2562 ]5
7 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 12 ม.ค. 2562 ]3
8 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนพาณิชย์ [ 12 ม.ค. 2562 ]2