องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ยกเลิกจัดโครงการจัดการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]0
2 ประกาศ ปิดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร [ 5 ก.พ. 2564 ]2
3 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]12
4 ประชาสัมพันธ์การขออนุญาติขุดดินถมดิน [ 20 ม.ค. 2564 ]12
5 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 20 ม.ค. 2564 ]15
6 ประกาศ ปิดสนามกีฬา อบต.บ้านเพชร ชั่วคราว [ 18 ม.ค. 2564 ]15
7 ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) [ 18 ม.ค. 2564 ]15
8 ประกาศ เรื่อง งดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]18
9 ประกาศ แจ้งขอเลื่อนการจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเด็กและเยาวชน อบต. บ้านเพชร ประจำปี 2564 ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) [ 28 ธ.ค. 2563 ]19
10 ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]19
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18