องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 2 ก.ค. 2564 ]4
2 ประกาศ เรื่อง แจ้งปรับปรุงกำหนดอัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]2
3 ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]5
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2564 ]2
5 ประกาศจังหวัดชัยภูมิมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โควิด19 ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ [ 8 เม.ย. 2564 ]2
6 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 20 ม.ค. 2564 ]3
7 ประชาสัมพันธ์การขออนุญาติขุดดินถมดิน [ 20 ม.ค. 2564 ]3
8 ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) [ 18 ม.ค. 2564 ]5
9 ประกาศ ปิดสนามกีฬา อบต.บ้านเพชร ชั่วคราว [ 18 ม.ค. 2564 ]6
10 ประกาศพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21