องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบการแข่งขันฟุตซอลเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]21
2 รายงานผลโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ [ 14 ก.ย. 2563 ]12
3 จดหมายข่าวฉบับประจำเดือนสิงหาคม2563 [ 21 ส.ค. 2563 ]10
4 จดหมายข่าวฉบับประจำเดือนกรกฎาคม2563 [ 20 ก.ค. 2563 ]11
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 5 มิ.ย. 2563 ]30
6 คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ๒๕๙๑/๑๕๖๓ เรื่องมาตรการผ่อนปรน ประเภทกิจการและกิจกรรมภายใต้สถาณการณ์ฉุกเฉินกรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน 2019 หรือโรคโควิด19 [ 5 พ.ค. 2563 ]59
7 คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ๒๕๙๒/๑๕๖๓ เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ [ 5 พ.ค. 2563 ]46
8 คำสั่งจังหวัดชัยภูมิ เรื่องห้ามหรือจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อยับยั้งการแพราระบาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด 19 [ 4 พ.ค. 2563 ]45
9 ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องกเลิกประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถาน [ 15 เม.ย. 2563 ]41
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เรื่อง การกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุร้ายลำคาญ พ.ศ. 2563 [ 17 ก.พ. 2563 ]61
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17