องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
บัญชีรายละเอียดบริษัท/ห้างร้าน ผู้มาซื้อเอกสารโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
คำแนะนำการชำระภาษีของ อบต.บ้านเพชร
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การจดทะเบียนพาณิชย์
จดหมายข่าว
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  กิจกรรม Big cleaning day
       กิจกรรม Big cleaning day  รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 
  กิจกรรมการปล่อยปลาสู่แหล่น้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการใ...
       กิจกรรมการปล่อยปลาสู่แหล่น้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข จังหวัดชัยภูมิ ณ.บึงสารณปร...
 
  ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ณ บ้านสว่...
      
 
  โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข
      
 
  กิจกรรมการปล่อยปลาสู่แหล่น้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการใ...
      
 
  โครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...
      
 
  อบต.บ้านเพชรมอบสิ่งของแก่คครอบครัวผู้ประสบภัย
       วั...
 
  อบต.บ้านเพชรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
       อบต.บ้านเพชร นำโดย นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...
      
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...
      
 
   ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริห...
      
 
  เข้ารับการตรวจประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ...
      
 
   
ท่านมีความคิดเห็ฯอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการอบต.บ้านเพชร