องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
บัญชีรายละเอียดบริษัท/ห้างร้าน ผู้มาซื้อเอกสารโครงการ
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
คำแนะนำการชำระภาษีของ อบต.บ้านเพชร
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การจดทะเบียนพาณิชย์
จดหมายข่าว
 
4:31 เกรียนไทยกับค่านิยม 12 ประการ [Official |
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  อบต.บ้านเพชรรับโล่เกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ...
       วันที่ 21 กันายน 2560 นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร รับโล่เกียรติคุณ อ...
 
  โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี
       วันที่ 8 กันยายน เวลา 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร นำโดยนายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกฯ พร...
 
  อบต.บ้านเพชรประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่...
      
 
  โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิ...
       วันที่ 17 สิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรจัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิ...
 
  อบต.บ้านเพชรมอบสิ่งของแก่คครอบครัวผู้ประสบภัย
       วั...
 
  อบต.บ้านเพชรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
       อบต.บ้านเพชร นำโดย นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 
  โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ...
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จัดโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ปี 2559 ขึ...
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีก...
       วันที่ 24 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถา...
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหล...
       วันที่ 13 กันยายน 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณ...
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริห...
       การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ครั้งที่ 6 / 2560 ในวันที่ 1...
 
  พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลต้นแบบดีเด่นตามโครงกา...
       กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรร่วมกับโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จัดพิธีมอบเกียรติบัต...
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเพช...
       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเพชร ประชุมกองท...