องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ส่วนสวัสดิการสังคม ฯ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
บัญชีรายละเอียดบริษัท/ห้างร้าน ผู้มาซื้อเอกสารโครงการ
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
คำแนะนำการชำระภาษีของ อบต.บ้านเพชร
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การจดทะเบียนพาณิชย์
จดหมายข่าว
 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  คณะกรรมการตรวจประเมินความชุกชุมลูกน้ำยุงลายระดับตำ...
       คณะกรรมการตรวจประเมินความชุกชุมลูกน้ำยุงลายระดับตำบลลงพื้นที่ตรวจประเมินลูกน้ำยุงลาย ระหว่างเดือน พฤ...
 
  โครงการปั่นใกล้ตัว ใกล้ใจ ห่างไกลภัยบุหรี่ ปีงบประ...
       โครงการปั่นใกล้ตัว ใกล้ใจ ห่างไกลภัยบุหรี่ ปีงบประมาณ2559
 
   "ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใ...
       นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เป็นประธานเปิด "ศูนย์เรียนรู้ปรัชญา...
 
  วันพระ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีม...
       วันพระ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีมะแม
คณะผู้บริหาร พนังานข้าราชการพนักงานจ้าง...
 
  โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ...
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จัดโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ปี 2559 ขึ...
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีก...
       วันที่ 24 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถา...
 
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค...
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร นำโดยนายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรพร้อมด...
 
  มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตตำบลบ้านเพชร
       นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรและเจ้าหน้าที่ง...
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเพช...
       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านเพชร ประชุมกองท...
 
  โครงการพัฒนาคุณภาพการเยี่ยมบ้านโดยชุมชนท้องถิ่น
      
โครงการพัฒนาคุณภาพการเยี่ยมบ้านโดยชุมชนท้องถิ่น
 
  โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคในช่องปา...
      
โครงการเฝ้าระวังส่งเสริมป้องกันและรักษาโรคในช่องปากผู้สูงอายุในช...
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
      
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
   
คุณอยากให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
บริการพื้นฐาน
สภาพสังคม
ด้านสาธารณูปโภค
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการประชาชน