องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
บัญชีรายละเอียดบริษัท/ห้างร้าน ผู้มาซื้อเอกสารโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
คำแนะนำการชำระภาษีของ อบต.บ้านเพชร
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การจดทะเบียนพาณิชย์
จดหมายข่าว
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ถามตอบ​ Q&A​
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีของนายก อบต.
 
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...
      
 
  การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2563
       การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2563
 
  โครงการวอลเลย์บอลแชมป์เปี้ยนชิพ 2019 ครั้งที่ 4 ปร...
      
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร...
      
 
  ติดตั้งป้ายเตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนผู้ใช้รถ...
      
 
  กิจกรรมการปล่อยปลาสู่แหล่น้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการใ...
      
 
  โครงการฝึกอบรมการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...
      
 
  อบต.บ้านเพชรมอบสิ่งของแก่คครอบครัวผู้ประสบภัย
       วั...
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริห...
      
 
  ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำห...
      
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริห...
      
 
  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุ...
      
 
   
ท่านมีความคิดเห็ฯอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการอบต.บ้านเพชร