องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม ฯ
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
แผนการจัดหาพัสดุ
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำไตรมาส
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา อบต.
ข่าวสารงานสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณ
บัญชีรายละเอียดบริษัท/ห้างร้าน ผู้มาซื้อเอกสารโครงการ
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2558-2560)
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
การจัดการองค์ความรู้ KM
คำแนะนำการชำระภาษีของ อบต.บ้านเพชร
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
การจดทะเบียนพาณิชย์
จดหมายข่าว




 
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]






จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2552





กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai



  กิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย...
       วั...
 
  อบต.บ้านเพชรรับโล่เกียรติคุณ องค์กรปกครองส่วนท้องถ...
       วั...
 
  โครงการ พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี
       วั...
 
  อบต.บ้านเพชรประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่...
      
 
  อบต.บ้านเพชรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
       อบต.บ้านเพชร นำโดย นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 
  โครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ...
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร จัดโครงการฝึกอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ปี 2559 ขึ...
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีก...
       วันที่ 24 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถา...
 
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค...
       องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร นำโดยนายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชรพร้อมด...
 
  การประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นห...
       วั...
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนหล...
       วั...
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริห...
       กา...
 
  พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลต้นแบบดีเด่นตามโครงกา...
       กอ...
 
   
คุณอยากให้ อบต.พัฒนาด้านใดมากที่สุด
บริการพื้นฐาน
สภาพสังคม
ด้านสาธารณูปโภค
สภาพเศรษฐกิจ
การบริการประชาชน