วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถบัสโดยสารสำหรับโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านทองคำพิง-หนองกก (ตอนที่ 1) โดยวิธี Pavement In Place Recycling ตำบลบ้านเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ธ.ค. 2561
ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.92-005 สายทางบ้านทองคำพิง-หนองกก (ตอนที่ 2) ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์
4  ธ.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านทองคำพิง-หนองกก (ตอนที่ 1) โดยวิธี Pavement In Place Recycling ตำบลบ้านเพชร
4  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.92-008 สายทางบ้านเพชรสำโรง-บ้านโนนทองหลาง ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2561
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมถนนสายหนองบัวชโลงสายล่าง หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนหนองบัวชโลงสายล่าง หมู่ที่ 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง