องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 25 กันยายน 2560 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ