องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด "อบต.บ้านเพชรเกมส์" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม พ.ศ. 2556


มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด "อบต.บ้านเพชรเกมส์"
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 16-21 มีนาคม พ.ศ. 2556
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร