องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


กิจกรรมการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย Big cleaning day ณ บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ 9 ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ