องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)