องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556


โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ประจำวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2556