องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banphet.go.th
 
 
 


18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร


18 มีนาคม วันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร
ณ 18 มีนาคม พ.ศ 2556
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ